Tervehdys


Nimeni on hannetuuli ja ammattini monimuotoinen kyseenalaistaja. Toimin omassa elämässäni alati ulottuvilta pakenevan totuuden intohimoisena etsijänä ja saatan väliin kompastella diskurssiristiriitoihin sekä todellisuuden ja näennäisyyksien välisiin moniselitteisiin rajapintoihin. Luovasti työskennellessäni kyseenalaistan usein myöskin kyseenalaistamisen, sillä maailma kaipaa ylirationaalisuudelle selkeää vastapainoa. Kaikkea ei ole syytä yrittääkään hallita, ja vasta etäämmältä ymmärtää monien kontekstiin pulpahtaneiden yksityiskohtien merkityksen, kun niistä alkaa pikkuhiljaa muodostua laajempi kuva. Elämässä ja maailmassa ei ole mitään turhaa, vaan jokaisella pisteellä on oma sijaintinsa ja tarkoituksensa.

Tuotoksia-osiosta löydät valmiita sanamuotoja, visuaalisia rajauksia ja monimuotoisia hämmästelyitä, joiden kautta maailmaa hahmotan. Projektiblogeja kirjoitan itsekkään rönsyilevästi sekä ulkopuolisiinkin aineistoihin intuitiivisen assosiatiivisesti linkittäen, sillä ne toimivat yhteisöllisen kommunikoinnin lisäksi omina muistiinpanoinani valikoimistani aihepiireistä, joiden puitteissa on pikkuhiljaa rakentumassa tarkkarajaisempia projekteja. Näiden pohdintojeni ja tutkimusteni lopullista merkitystä tai konkretisoidumpaa muotoa en välttämättä ennen prosessin pidempiaikaista kypsymistä tiedä. Sekin on osa antautumista luovuudelle ja asioiden luontaiselle merkityksellistymiselle elämässä ja ympäristössä.

Arvostan suuresti myöskin kollektiivista pohdintaa ja parviälyn merkitystä, joten tuotosteni ja blogitekstieni kommentointi on enemmän kuin tervetullutta. Rohkaisen siis spontaaniin vuorovaikutukseen sekä madaltamaan kynnystä osallistua yhteiseen kulttuuriimme silloin, kun se vähänkin tuntuu tarpeelliselta. Häiriköinnin välttämiseksi kuitenkin tarkastan kommentteja ennen niiden julkaisua. Näin pyrin omalta osaltani myöskin helpottamaan rakentavaa yhteisöllistä vuorovaikutusta.

Tervetuloa.