Tekijänoikeudet


Suurin osa kaikista itsenäisistä tuotoksistani on digitaalisessa muodossaan jaettavissa ja käytettävissä CC-lisenssillä vapaasti ja myöskin kaupalliseen käyttöön, ehtona tekijän maininta ja teoksen säilyttäminen muuttumattomana. Kyseisen lisenssin valintaan on kaksi pääasiallista syytä. Ensinnäkään en tunne omistavani yksinomaisia käyttöoikeuksia johonkin, mikä on syntynyt yhteisessä kulttuurissa oppimani ja havainnoimani seurauksena. Toisaalta tekijyyden ja teosten arvostaminen sellaisinaan eli ajassa ja tilassa fokusoituneiden ajatusten ja kokemusten säilyttäminen yksittäisinä konkreettisina manifestaatioina sisällyttää ne osaksi yhteistä kulttuuriperintöämme, jolla on oma monimuotoinen kielensä ja merkitysavaruutensa. Sekä vapaan jakamisen että kulttuuristen statementien kunnioittaminen rakentaa omalta osaltaan tervehenkistä yhteisöllisyyttä, joka perustuu muille kuin taloudellisille arvoille. Näin yhteisömme voi olla paljon enemmän kuin osiensa laskennallinen summa.

Halutessasi voit kuitenkin tukea työtäni ostamalla konkreettisia taide-esineitä tai elämyksiä tai varaamalla ajan verkkokeskusteluun. Taiteilijan työni lisäksi toimin trauma-sensitiivisenä luovuusvalmentajana auttaen ihmisiä selviytymään vaikeista tilanteista ja olosuhteista luovuuden optimaalisen käytön avulla. Kaikki myyntituotot käytän suoraan suhteellisen minimalistisen elämäni ylläpitämiseen sekä avoimuuteen ja lisääntyvään ymmärrykseen pyrkivän työni jatkamiseen.

Koska Suomessa rahankeräyslaki estää yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä lahjoitusvaroin toimimisen, ja koska elämme toistaiseksi rahan maailmassa, on taloudellisia resursseja saadakseen valitettavasti pakko myydä jotain. Olen silti iloisempi suorasta henkisen pääoman ja muiden resurssien vaihdosta silloin, kun se on molemminpuolin mielekästä ja akuutisti tarpeen. Voit siis myöskin tarjota palveluksiasi tai omia vapaita resurssejasi käyttööni. Yhteiskunnalliset velvoitteeni kuten verotuksen ja muut lakisääteiset ilmoitukset ja maksut hoidan toki niidenkin osalta asianmukaisesti.